6. Terugblik

Door deze webkwestie te doorlopen en de bijbehorende opdracht te maken heb je het volgende geleerd:
  • Je weet wat de relatie is tussen geluid en gehoor(schade)
  • Je kunt uitleggen hoe geluid werkt
  • Je hebt geleerd dat er diverse begrippen bestaan over het onderwerp geluid
  • Je kunt uitleggen wat er wordt bedoeld met toonhoogte en geluidssterkte
  • Je bent erachter gekomen hoe geluid in het nieuws is