Wat is geluid

webkwestie - webquest

Beoordeling

Via het onderstaande beoordelingsschema wordt het document en de inzet beoordeeld.

Maximaal te behalen punten: 66

Uiteindelijke cijfer: behaalde punten/66 x 9 +1

Activiteit

Goed: 6 punten

Voldoende: 3 punten

onvoldoende: 0 punten

Uitwerking

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft antwoord op de gestelde vragen bij de opdracht en is uitgewerkt volgens de werkwijze.

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft niet alle antwoorden op de gestelde vragen bij de opdracht en is niet volledig uitgewerkt volgens de werkwijze.

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft nauwelijks antwoord op de gestelde vragen, de werkwijze is niet gevolgd.

Uitwerking

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft antwoord op de gestelde vragen bij de opdracht en is uitgewerkt volgens de werkwijze.

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft niet alle antwoorden op de gestelde vragen bij de opdracht en is niet volledig uitgewerkt volgens de werkwijze.

De uitwerking van de opdracht met de drie onderdelen geeft nauwelijks antwoord op de gestelde vragen, de werkwijze is niet gevolgd.

Correctheid / gebruik begrippen / inhoud

De informatie in het document klopt.

Er zijn een paar fouten gemaakt in de verwerking van de informatie.

De informatie is niet juist verwerkt, er zijn veel fouten gemaakt.

Originaliteit artikel

Het artikel is zorgvuldig gekozen en er is persoonlijke kritiek gegeven.

Het artikel is voldoende, de kritiek sluit redelijk aan.

Het artikel is niet nieuwswaardig, de beoordeling van het artikel is onder de maat. De kritiek is onder de maat.

Aanleveren document

Op tijd.

Maximaal twee dagen te laat.

Langer dan twee dagen te laat.

Werkhouding

De leerling is taakgericht bezig tijdens de beschikbare tijd.

De leerling is snel afgeleid en heeft diverse andere activiteiten tijdens de taak.

De leerling is afwezig en houdt zich niet of nauwelijks bezig met de taak.